Valg av CMS - mer enn en teknisk avgjørelse

Nerdete hund

Hunder kan kanskje skrive. Men velge CMS, det kan de ikke.

"Hvilket CMS skal vi velge?" Svaret på dette spørsmålet er for viktig til å bli satt bort til teknisk avdeling.

Valg av nytt CMS/publiseringssystem blir i mange bedrifter behandlet som primært en teknisk utfordring. Tekniske utfordringer har en tendens til å bli delegert til en IT-avdeling eller en teknisk rådgiver.

Valget er viktigere enn som så.

Publiseringssystemet definerer bedriftens redaksjonelle prosess, og påvirker derfor flere enn de som har sin egen administratorkonto i nettsidens backend.

Kultur spiser strategi til frokost. Ikke undervurder hvilken rolle CMS-et utgjører for kulturen i bedriften din.

En skrekkeksempel er en større bedrift som lot en semi-teknisk person skru sammen sitt eget CMS fra bunnen av. Det han sluttet ble det naturlig nok et problem at han var eneste som forstod hvordan det fungerte og kunne legge inn endringer. Et slikt opplegg er også aktivt dårlig for deltagelse og samarbeid. Ofte ender det med ad hoc løsninger der Word-dokumenter mailes frem og tilbake, og man bruker sine egne verktøy. Publiseringssystemet ender opp med å bli kun en liten del av publiseringsprosessen. 

På den andre siden av skalaen har vi markedsføringsdrevne publiseringssystem som Hubspot: Hubspot er bygget på inbound marketing og innholdsproduksjon og er et publiseringssystemet som søker å forandre måten du tenker på publisering. Det er rett og slett vanskelig å bruke CMS-et uten å også bruke grunnprinsippene som ligger bak.

Slik skaper CMS-et en kultur.

Ja, man kan alltids endre på ting senere i de fleste systemer, men det er vanskelig å trene en katt til å gi labb. Det er også vanskelig å bruke et CMS til noe som strider mot grunnprinsippene som ligger bak. Det er gjerne her de tøffe kostnadene kommer sent i prosjektet, hvis man forsøker å utvide funksjonalitet til noe som er "unaturlig" i CMS-et.

Så: Din online tilstedeværelse og publiseringskultur står på spill. Valget av publiseringssystem bør sees på som en verdiskapende forretningsdriver, ikke bare en teknisk utfordring. For eksempel bør du alltid tenke hvordan CMS-et ditt skal samspille med CRM og kundeoppfølging.

Her er de fire hovedmomentene du bør tenke på ved valg av CMS. To av dem går på bedriften din, og to av dem går på selve systemet.

Bedriften

1. Din produksjonsprosess

Innhold er tekst, bilder, video og sammenhengen de settes i. Hvordan er din ønskede prosess for:

 • Godkjenning av innhold og rollefordeling
 • Vedlikehold av innhold
 • Måling av hvor godt innholdet fungerer
 • Å knytte innholdet ditt opp mot dine forretningsmål
 • Utvikling og teknisk support? Skal du f.eks. publisere ting som trenger fancy widgets og custom design?

2. Personalet ditt

Kompetansen i teamet ditt  har masse å si. Tekniske folk vil føle seg mer hjemme i et minimalistisk teknisk CMS (som Jekyll), og oppleve systemer (som Squarespace) som en tvangstrøye, der man fort “møter veggen” hvis man vil gjøre avanserte ting.

Ulike roller vil ha ulike tilnærminger: Utviklere ser gjerne på CMS nærmest som en musiker ser på et instrument. Hvor fleksibelt kan det tilpasses? Kan jeg skrive kode direkte? Blir mye av jobben å tilpasse eksisterende kode av vekslende kvalitet?

En redaktør vil på sin side ta utgangspunkt i sluttresultatet: Hvordan ser malene ut? Kan jeg plassere bildene slik jeg vil? Kan jeg forhåndsgodkjenne før artikler fra andre blir publisert?

CMS-et

3.  Tekniske kriterier

De tekniske egenskapene i CMS-et selvsagt sentralt, dette er bare noen veldig få av punktene å ta hensyn til:

 • Hva er grunntanken ("filosofien") i CMS-et? Hvilke typer nettsider er CMS-et i utgangspunktet spisset mot
 • Hvor mye spesialisering er nødvendig for å mestre CMS-et?
 • Har CMS-et gode standarder for å eksponere data via API for å snakke med andre systemer?
 • Kan designere og koderne jobbe nokså separat med hver sin del av kodebasen, eller er backend og frontend i en mølje?
 • Hvordan er selve datastrukturen definert? Er det lett å lage egne custom felter og innholdstyper?

4.  Utviklermiljøet

Greit å tenke på hvordan CMS-et fungerer i dag, men hvordan er det om ett år?  For å unngå å kjøpe katta i sekken må du sørge for å ha mange muligheter for support på CMSet, både nå og i fremtiden.

 • Er CMS-et open source er lukket? Trengs det lisens for å bruke det?
 • Har CMS-et momentum?
 • Er det mange firmaer og utviklere i landet du bor i? Hva med internasjonalt?
 • Hvor lett er det å finne svar på tekniske spørsmål? Hvor godt dokumentert er koden?
 • Hva slags utviklerverktøy er tilgjengelige?

Enig? Uenig? Jeg elsker å diskutere slike ting så legg gjerne igjen en kommentar.

Henrik Akselsen

Henrik Akselsen

Les flere artikler fra Henrik Akselsen.

CMS-konsulent, utvikler og webanalytiker i Frontkom. Langt over gjennomsnittet interessert i hva som fungerer på web, og hvordan man kommer ditt via innholdstrategi og analyseverktøy.