Når har vi lykkes med web/app prosjektet?

Når har vi lykkes med prosjektet?

Dette er et av de første spørsmålene vi stiller kunder nå vi vurderer nye prosjekter eller kunderelasjoner. Og svaret er ikke alltid entydig eller riktig i forhold til forretningsmålene.

Vi opplever at vi gjerne ender opp med noe annet enn det som er utgangspunktet ved prosjektet. Og det er helt naturlig og mest sannsynlig riktig. Det er ikke enkelt (mulig) å sette opp alle kravspesifikasjoner på forhånd, innhente priser - og deretter bygge løsningene basert på dette. Det eneste vi da i praksis blir målt på, er om vi har lykkes i levere i henhold til kravspesifikasjon - ikke om vi laget en løsning som gjør at vi oppnår de riktige forretningsmessige resultatene

Men er det ikke derfor vi jobber Smidig og Lean sier du? Jo det er en viktig grunn til det. Men mange er ikke vant til disse metodene og da kan det skape usikkerhet. Og for at det skal gi resultater er det viktig at både kunde og leverandør har en god kommunikasjon og felles forståelse.


Vi ønsker å gjøre dette enklere. 

5 viktige faktorer når du skal igang med webprosjekter: 

  1. Ha fokus på de viktigste kundene og ha “kundeperspektiv” på utvikling av innhold og funksjonalitet. Høres ut som en selvfølge, men er ganske utfordrende for mange. Alle vil jo gjerne informere og ha fram mest mulig av det man er gode på.
  2. Skaff deg innsikt. Ikke basér viktige beslutninger på antagelser basert på interne workshop eller synsing.  Data fra eksisterende systemer, spørreundersøkelse, kundeintervjuer, brukertesting hjelper oss til å ta de riktige beslutningene.
  3. Fokuser på å sette de riktige målsetningene. Hvor skaper vi verdier? Kanskje er det ikke der vi først trodde? Kvantifiser i størst mulig grad.
  4. Avklar roller i prosjektet før oppstart. Det er mange roller som skal fylles i et slik prosjekt. Sett klare ansvarsområder og myndighet.  
  5. Basert på innsikt fra 1-4: Finn riktig ambisjonsnivå. Hvilke verdier skaper dette for oss på kort og lang sikt, hvor mye skal vi investere og hva kan/bør vi gjøre selv.


Dette bør være en del av den interne diskusjonen når et prosjekt/satsningsområde initieres, og en naturlig diskusjon med potensielle leverandører. Vi vil nemlig gjerne lykkes med å skape resultater basert på de riktige målsetningene.

Geir Gulland

Geir Gulland

Les flere artikler fra Geir Gulland.

CEO & partner i Frontkom. Jobbet med salg hele livet (og med web halve livet).