Effektiv prosjektledelse

Effektiv prosjektledelse

Photo Credit: psd via Compfight cc

En dyktig prosjektleder forstår raskt hva kunden ønsker - og klarer å formidle dette til utviklerne. Her er noen nøkler.

Effektiv prosjektledelse er nøkkelen til et vel gjennomført prosjekt. Ofte får vi spørsmål om vi ikke kan bruke mindre tid på prosjektledelse. Vår erfaring er at prosjektledelse ikke er riktig sted å kutte ned på.

Med prosjektledelse mener vi alt arbeid prosjektleder gjør fra godkjent oppdrag. Dette kan være å utarbeide spesifikasjoner gjennom epics, user stories eller features - gjøre QA (Quality Assurance), rapportere, kommunisere med kunden, kommunikasjon med utviklere, workshops/møter m.m

Uavhengig om et prosjekt gjennomføres agile eller waterfall, er det alltid en utfordring å kommunisere forventninger mellom produkteier hos kunden - og prosjektlederen - og videre til utvikleren som faktisk skal gjennomføre oppgavene. Kommunikasjon er en egen vitenskap og det er betryggende for alle parter at dette utføres i strukturerte rammer. 

Prosjektlederen må kunne sette seg inn i en oppgave fra flere vinkler. Mens en webeditor har fokus på å få ut innhold, fokuserer en utvikler på teknologien bak innholdet. Det er flere mulige løsninger på dette, men en velprøvd og godt brukt metode er bruken av user stories. Det er flere muligheter når det gjelder å sette opp en user story, og vi skal her se på en tilnærming.

As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>

La oss ta et eksempel:

  • As an administrator  I want to list all orders in a view so that I can see the total order value

Denne kan også utdypes enda nærmere ved å spesifisere hvilket innhold som faktisk skal vises.

  • As an administrator I want to list the order id, the amount and the name of the user in a view so that I can see the total order value

Vi ser her at det både finnes konkret informasjon for utvikleren når det gjelder tilgang, felter og teknologi (view) - og det ønskede resultatet blir tydelig for sluttbrukeren (see the total order value).

Størrelsen og kompleksiteten på en user story kan variere, men vær oppmerksom på at jo større den er (tar lang tid) - jo mer komplisert er den å utvikle. Fokuser på håndterbare størrelser og plasser heller en mengde user stories i en feature. 

Organiser små user stories i en feature fremfor å lage store user stories og høy kompleksitet.

Tidlig i en prosjektfase har man gjerne ikke fastsatt konkrete user stories. I slike tilfeller kan man bruke epics. En epic er gjerne en placeholder for en tidlig ide og er et hjelpemiddel når man skal prioritere backlogen.

 

Fredrik Paus

Fredrik Paus

Les flere artikler fra Fredrik Paus.

COO (Chief Operating Officer), partner og prosjektleder i Frontkom