DrupalCamp Oslo 2013: Høydepunktene fra sessions

DrupalCamp Oslo 2013: mortendk + swentel

{{TWIG}} it - Drupal 8 Theming - med mortendk

DrupalCamp er Drupal-folkets julaften, og denne gangen var det gaver til alle.

Årets DrupalCamp Oslo 16. november gav full uttelling for alle som deltok. Mange mener at innholdet i denne campen er noe av det beste vi har hatt i en norsk DrupalCamp.

Det er spesielt to innlegg jeg vil trekke fram som foredrag som i seg selv gav full valuta for pengene. Belgiske Kristof De Jaegers foredrag om revolusjonerende endringer i Drupal 8, med tanke på lagring av konfigurasjon i filer, og mortendk's spark til utviklere generelt, og hans kamp for et mer effektivt theme layer i Drupal.

Effektivt theme layer med {{ TWIG }}

Mortendk starter med et kraftig spark mot utviklere som stort sett ønsker å løse feil og få ting til å fungere. Frontend themere og designere ønsker themeing av Drupal enklere og mer effektivt.

"Det er ingenting å fikse?! Koden fungerer jo?!" -Mortendk gestikulerer og illustrerer utviklere som rister på hodet av masete frontend'ere i en krig som Morten selv har holdt i live de siste årene. Og han er fornøyd med resultatet. TWIG kommer med i Drupal 8. Dette vil gjøre themingen raskere og enklere. Det vil også bli lettere å gjenbruke kode fra f.eks. bootstrap. Vi snakker om store tidsbesparelser for themeing. Det vil resultere i store besparelser for de som betaler for custom themes, men også en økning i antall ferdige themes for Drupal -både gratis og betalte.

Konfigurasjon i filer vs. database -Who cares..?

Å få konfigurasjon fra database og inn i filer kan høres ut som en bagatell for noen, men avgjørende forskjeller for arbeidsflyt og versjonskontroll i større prosjekter og enterprise-løsninger. På prosjekter med flere utviklere som jobber samtidig, i situasjoner der du vil overføre instillinger fra localhost til produksjonsserver,  i modulutvikling der du ønsker å legge til defaultkonfigurasjon, og i mange flere situasjoner vil man oppnå store tidsbesparelser.

- Hadde dette alene vært det eneste nye i Drupal 8 ville jeg fortsatt vært i ekstase, sier Kristof De Jaeger(swentel på d.o) med stor iver.

Til syvende og sist vil tidsbruk på utvikling være avgjørende. Hvor fort kan vi bygge dette prosjektet og samtidig opprettholde tilstrekkelig sikkerhet, stabilitet og performance. Dette vil gjøre at Features-modulen vil bli mye mer stabil og det blir lettere å feilsøke i konfigurasjon.

- Features i Drupal 8 vil rett og slett bare holde styr på de riktige konfigurasjonesfilene til modulene du vil følge med på eller flytte. Hvis du kjenner oppsettet godt vil du kunne gjøre jobben til Features manuelt, svarer Kristof på spørsmålet om det vil være behov for Features i D8. Til syvende og sist vil endringer i oppsett av moduler med versjonskontroll kunne gjøres på en brøkdel av tiden i D7. Dermed kan vi bruke mer ting på de spennende og innovative tingene.

Dersom du ikke jobber med store prosjekter og enterprise-løsninger vil du fortsatt få indirekte mye glede av disse endringene. I praksis vil det bli enklere for modulutviklere å inkludere standard-konfigurasjon i moduler. Pr nå krever enkelte moduler en del konfigurasjon for å fungere som de skal. Når det blir letter å legge ved ferdig konfigurasjon vil også flere gjøre det.

Det å produsere nye distribusjoner vil også bli en raskere prosess. Pr nå skal ganske mange kodelinjer i sving for å håndtere oppsett og sitebuilding i en distribusjon. Hadde det ikke vært perfekt om man kunne gjøre om en operativ site til distribusjon? Jeg vil tro at ganske mange store og tunge prosjekter(les: flere hundre timers) ville delt sin kildekode som en distribusjon dersom dette ikke ville medført store ekstrakostnader. -Nå kommer vi litt nærmere den muligheten.