En enkel guide til statens standardavtaler

En enkel guide til statens standardavtaler

Statens Standardavtaler (SSA) er maler for kjøp av IT og konsulenttjenester. Mange lurer på hvilken avtale de skal velge, her er en enkel guide.

Det finnes åtte ulike maler:

  • Bistandsavtalen (SSA-B)
  • Driftsavtalen (SSA-D)
  • Kjøpsavtalen (SSA-K)
  • Oppdragsavtalen (SSA-O)
  • Rammeavtalen (SSA-R)
  • Smidigavtalen (SSA-S)
  • Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T)
  • Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Avtalene er bygd opp slik at den generelle avtaleteksten henviser til de ulike bilagene. Dette gjelder også dersom du ønsker å gjøre endringer i den generelle avtaleteksten, da skal man benytte bilaget “Endringer i den generelle avtaleteksten” (bilagsnummer avhenger av hvilken avtale du benytter).

Vår vurdering av de ulike avtalene baserer seg på digitale prosjekter, f.eks dersom du skal lage en ny nettside, mobil app etc. Avtalen kan også benyttes av bygg- og anleggstjenester, men dette blir ikke omtalt i denne artikkelen.

Vi deler avtalen opp i 3 ulike typer.

Avtaler der du vet hva sluttresultatet skal være

SSA-K

Avtalen forutsetter at du på forhånd kan spesifisere helt nøyaktig hva du trenger. Avtalen er ikke spesielt godt egnet for webprosjekter siden det sjelden er mulig å spesifisere behovene nøyaktig nok, helt ned på detaljnivå for teknologi, funksjonalitet og design.

Eksempel: Innkjøp av Windows/Office og PC’er til bedriften.

SSA-O

Oppdragsavtalen er spesielt godt egnet for oppdrag der du har en klar oppfatning av sluttresultatet, men trenger hjelp til innhold og løsning. Et viktig poeng med avtalen er du vet hva du vil ha, men ikke hvordan dette skal løses. Det kan en erfaren leverandør hjelpe deg med. Avtalen er ikke lagd for IT-prosjekter og anbefales ikke for slike prosjekter.

Avtaler der du ikke vet hva sluttresultatet skal være

SSA-B

SSA-B er nyttig dersom du har et behov, men ikke har sett for deg sluttresultatet. Eksempel: Du trenger en nettbutikk, men vet ikke hvilken teknisk løsning du skal benytte. Denne avtalen passer spesielt godt for kjøp av konsulenttimer.

SSA-R

En rammeavtale er svært nyttig når du skal kjøpe inn tjenester over en viss periode, men ikke helt vet omfanget. Med denne avtalen kan du gjøre avrop til de leverandørene du har inngått rammeavtale med, når det passer deg. Du trenger altså ikke bruke en krone på leverandøren.

SSA-S

Dersom du skal gjøre anskaffelse av et nettside/webprosjekt er dette avtalen du bør se til! Mange leverandører har mye erfaring fra digitale prosjekter og vil kunne foreslå forbedringer du ikke engang visste om. Hvis dette er viktig for deg er SSA-S rett avtale for deg.

SSA-T

SSA-T er godt egnet dersom du trenger et skreddersydd IT-system. Denne avtalen har mye til felles med SSA-S, men SSA-T fokuserer mer på å finne standardløsninger enn SSA-S.

Drift og vedlikehold

SSA-D

Hvis du har et IT-system, men ikke en IT-avdeling, er denne avtalen for deg.

SSA-V

Denne avtalen gjelder for vedlikehold og service av programvare og/eller utstyr. Det er også mulig å gjøre lisensutvidelser eller ytterligere utvikling innenfor denne avtalen.

Avtalen bør benyttes dersom man har gjort en anskaffelse og benyttet SSA-K, SSA-T eller SSA-S.

Les mer på DIFIs egne nettsider her.

 

Fredrik Paus

Fredrik Paus

Les flere artikler fra Fredrik Paus.

COO (Chief Operating Officer), partner og prosjektleder i Frontkom