6 oppturer på Yggdrasilkonferansen (og 3 nedturer)

Yggdrasil 2015

Bilder fra yggdrasilkonferansen.no

Yggdrasilkonferansen i Sandefjord er en av Norges viktigste møteplasser for nyskaping og digitale brukeropplevelser. Her er noen av våre favorittbudskap fra årets konferanse.
 

1. Verdi for sluttbrukeren

We tried it and it sucked… but here is what we learned

Jeff Gothelfs keynote kom med god ammunisjon for alle oss forkjempere for LEAN tankegang. Hovedmålet er verdi for brukeren.

Smidig (agile) utvikling er ikke nok. Smidig gjør det enklere å få funksjonalitet ut døra, men det hjelper ikke hvis funksjonaliteten ikke gir verdi.

Det vi må unngå er argumentasjon av typen «Because Jeff wants it» - en av årsakene til at Amazon kastet bort enorme summer på Fire Phone. Gjetting og sjefens mening er dårlige holdepunkter for hva som skaper verdi for kunden. Den viktigste holdning i LEAN UX er ydmykhet.

Vær mer opptatt av kvalitative data enn kvantitative. Ring kunden istedet for å stirre deg blind på Google Analytics. Analysen bør danne grunnlaget for en læringskultur. I en LEAN tilnærming er “We tried it and it sucked… but here is what we learned” en suksesshistorie!

2. Kjernemodellen

Når klokka er 22:45 og du skal betale SFO-regninga, da skal du ikke ha annet pjatt på nettbankforsiden!

Kjernemodellen for innholdsutvikling ble presentert av selveste opphavsmannen Are Urkegjerde Halland fra Netlife. Faktisk hadde han en lignende presentasjon på Yggdrasil i 2007 og kjernemodellarket har knapt forandret seg siden den gang! Det som har forandret seg er porteføljen og fanskaren til konseptet. For eksempel Oslo kommunes nettsider og contentevangelist Kristina Halvorson:

 

Kjernemodellen gjør at hver side blir behandlet som en forside, og frigjør deg fra resten av nettsidens struktur. 

3. Design systemer, ikke sider

I try to spend as much time in planning as I can. No photoshop, no nothing

Vitaly Friedman fra Smashing Magazine snakket om å designe systemer, ikke sider. Dette er et konsept Frank har evangelisert over lenge tid, og sjelden har vi sett han nikke mer enn under denne presentasjonen!

Stikkord: Lag levende styleguider. Start med atomer og molekyler og sett de sammen til elementkollasjer. Bruk så mye tid i planlegging som mulig.

Et eksempel fra vår egen praksis finner du på styleguiden vi utviklet som utgangspunkt for den nye nettsiden til DIPS.

(Stay tuned for en artikkelserie om frontendverktøykassen til Frank.)

4. Designkritikk

 

@ramyo kom med kom med en systematisert tilnærming til designkritikk - og var forfriskende konkret! Tilnærmingen gjelder designeren selv og de som kommer med innspill, men også for fasilitatorene av prosessen.

Noen takeaways:

  • Fokus og argumenter i henhold til uttalte og konkrete mål
  • Vis, ikke pitch!
  • “Du burde...” er dårligere enn “Har du vurdert…”

Enkle regler og ritualer gjør det mulig å etablere kultur for å gjøre det lettere å gi hverandre tilbakemeldinger.

5. Vitenskapelig design

Design is not so much a design issue as a power struggle

Joe Leech (@mrjoe) argumenterte energisk for at designbeslutninger må ha basis i vitenskapelige metoder. 

Vitenskaplige metoder bør danne basisen for hvordan vi tenker og snakker om design. Dette betyr ikke at "magien" i designet går tapt.

Et eksempel Leech brukte er valg av ord. Begynner noen en setning med “Jeg føler at den knappen bør…” eller lignende bør det ringe en varsellampe, både jeg og føler er dårlige ord å bruke fordi de dytter diskusjonen ut i subjektivitet og føleri fremfor mer substantive diskusjoner.

Sjekk ut Cognitive lode for glimrende eksempler på vitenskaplige designargumenter.

 

6. Mennesket i fokus!

Like barn leker best - men da lærer man ingenting.

Hvor lang tid trodde Microsoft på 90-tallet at det tok for å sette opp en ny PC og koble den til nettet? 3 timer.

Anna Kirak fra Making Waves fant svaret; av de 40 familiene hun besøkte var det ingen som klarte det på under 24 timer! 

La oss ta «U» ut av «UX» - fordi det handler om mennesker, ikke brukere. Vi later som tall er vanskelig og relasjoner er enkelt, men slik er det ikke. Effekten av en menneskesentrert tilnærming  er stor! Like barn leker best, ja, men vi lærer ingen ting.  

Ida Maria Haugstveit og Ragnhild Halvorsrud fra Sintef ga oss et konkret verktøy for å synliggjøre kundereisen. 80% av ledere tror at deres bedrift leverer gode brukeropplevelser, mens kun 8% av kundene er enige! Dette understrekes også av Tora Mellbye, Sparebank1 - merkevare og brukeropplevelse er to sider av samme sak!

3 nedturer fra Yggdrasil 2015

Vi kom dessverre ikke på noe spesielt her, men vi lot tittelen være likevel for å skape litt drama. :-)

You have been clickbaited!

 

Henrik Akselsen

Henrik Akselsen

Les flere artikler fra Henrik Akselsen.

CMS-konsulent, utvikler og webanalytiker i Frontkom. Langt over gjennomsnittet interessert i hva som fungerer på web, og hvordan man kommer ditt via innholdstrategi og analyseverktøy. 

Fredrik Paus

Fredrik Paus

Les flere artikler fra Fredrik Paus.

COO (Chief Operating Officer), partner og prosjektleder i Frontkom