Brukerinvolvering

Brukerinvolvering

Det finnes ulike metoder for å involvere brukere og måle brukertilfredshet. Når du skal velge riktig metode må du vite hvem brukerne er og hva de har behov for. 

Hvorfor brukerinvolvere?

Ved å involvere brukere i en utviklings- eller forberednigsprosess kan du forstå hva de forventer, hvordan de vil bruke løsningen din og avdekke bevisste og ubevisste behov.

Å vite alt dette gjør at du har en større sjanse til å tilby en løsning hvor brukeren får en god brukeropplevelse og husker deg som en hyggelig aktør.

Du og dine kolleger selv er jo også brukere - og hvis du og dere er representativ for målgruppen og har forståelse for hva brukerne ønsker, trenger og krever - er dere rett og slett en ressurs og trenger kanskje ikke involvere utenforstående brukere...

Many of the world's most innovative companies benefit from this kind of institutional empathy. Steve Jobs isn't just a great businessman, he's also the prototypical Apple user, and he's assembled a team of smart, like-minded folks to bring his vision to life. It's no wonder Apple doesn't ask users what they want. They are the users.

Kilde: Sohrab Vossoughi "Innovation Always Starts With Empathy; Look at Zipcar and Even Apple"

Metoder

Det finnes mange ulike metoder for å involverer brukere; du kan bla brukerteste, gjennomføre en brukerundersøkelse eller intervjue brukere.

Når du skal velge metode må du kritisk vurdere hvilken som kan gi deg svar på det du lurer på. Problemstilling og formål.

Brukertesting

For å sikre at en ny løsning fungerer eller få tilbakemeldinger på forbedringer av en eksisterende løsning kan du gjennomføre en brukertest.

Du kan lett gjennomføre enkle brukertester selv der brukerne er, men ofte kan det være greit å få hjelp utenfra hvis du har behov for å få innsikt om bruksmønstre og ulike typer brukere skal involveres.

Det er viktig å dokumentere hvordan testen ble gjennomført, analysere testresultatene og om mulig oppsummere hva som bør endres og forslag til endringer.

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser er viktige og nyttige, men det er ikke alltid like lett å komme i gang.

Utfordringer:

  • Få med representative brukere fra målgruppen.
  • Få høy nok svarprosent.
  • Utforme relevante spørsmål.
  • Ha kjennskap til hvilken erfaring brukerne har fra før.
  • Få et resultat som identifiserer problemet og gir grunnlag for å utforme tiltak.

Får du kontroll på dette, go for it!

Brukerintervjuer

Geriljatesting er en metode hvor du tar med deg noen få og korte oppgaver og oppsøker folk på gata, familie, kolleger o.l. Rapporten etter en geriljatest skal være kort og oppsummerende. Metoden krever lite ressurser og er rask å gjennomføre, så du kan gjøre flere i løpet av et prosjekt.

Medlytt er en metode hvor du lytter til en samtale hvor en bruker tar kontakt med kundeservice. Du kan også snakke supportpersonen for å få verdifull innsikt om hvilke utfordringer brukere trenger hjelp til. Denne metoden krever også lite ressurser og er er rask å gjennomføre såfremt du har tilgang til et kundeservice.

Intervju av brukere er en metode hvor du går litt dypere inn i problemstillinger, så den er litt mer krevende enn geriljatsting og medlytt. Du må rekruttere, sette av tid og lage en analyserapport i etterkant. Men det kan være vel verdt å gjennomføre, det er jo tross alt brukeren som til sist skal være fornøyd med det du tilbyr.

Fokusgrupper er en metode som kan oppleves mindre krevende enn dybdeintervju for den enkelte brukeren, men du får mindre informasjon fra hver enkelt fordi deltakerne må ta hensyn til hverandre og andre behov.

Uansett hvilken brukerinvoleringsmetode du velger så MÅ du føle det brukerne føler og forstå brukernes forventninger og behov - Alltid! Husk det!

 

 

 

Cecilie Iversen Ystenes

Cecilie Iversen Ystenes

Les flere artikler fra Cecilie Iversen Ystenes.

Interaksjonsdesigner, digital rådgiver og prosjektleder i Frontkom. Opptatt av god brukeropplevelse, budskapet, troverdighet, tone, stil og synlighet. Trenger sol og gode relasjoner for å overleve.